Balkskor

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong och tegel

Se exempel i huskonstruktion

Balksko FMH

En förstärkt balksko kombi med monteringshjälp i form av en pigg i varje skänkel.

Piggarna slås in i balken så att balkskon hänger kvar för att man med båda händerna ska kunna fästa den med spik eller skruv.

Material

1,5 mm varmgalvad stålplåt
Spikhål: Ø 5 mm
Bulthål: Ø 9 mm och 11 mm

Godkännande

Jomas balksko är CE-godkända enligt CPR 305/2011, prestandadeklaration finner ni under Dokumentation.