Balkskor

Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong och tegel

Se exempel i huskonstruktion

Balksko Typ I

Jomas balkskor finns även med inåtvända flikar och kallas då balksko typ I. Se bild. 

Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong eller tegel.

Material

2 mm varmgalvad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 9 mm och 11 mm