Vindavstyvare

Stag till avstyvning av regelväggar i småhus.

Material

Varmgalvad stålplåt

Produktdokument