Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande.

Se exempel i huskonstruktion

Stolpsko Justerbar

Stolpsko justerbar används för montering eller utbyte av trästolpar.

Stolpskon kan justeras i höjdled 125-175 mm, i sidled 70-120 mm och är försedd med platta för bultinfästning i underlaget.

Material

Stålplåt - varmgalvaniserad efter svetsning
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 13,5 mm