Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande.

Se exempel i huskonstruktion

Stolpsko Typ B - 4 mm

Stolpsko typ B Används för ingjutning i betong vid infästning av stolpar - till exempel staket, pergola och carport.

Material

4 mm stålplåt, varmgalvad efter svetsning
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 13,5 mm

Armeringsjärnets längd är 200 mm.
För stolpskor av bredden 90 mm gäller att armeringsjärnets diameter är 18 mm, för övriga 16 mm. 

Alla mått är invändiga.