Vinkel 423 Ø11 mm

Används huvudsakligen som kryssförbindning i trä eller som bultinfästning till betong.

Vinkel 423 är avsedd för mindre eller måttliga belastningar.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Bulthål Ø11 mm