STÖD FÖR KONSTRUKTÖRER

För att underlätta användandet tillhandahåller vi dimensioneringsverktyg i form av handböcker med dimensioneringsanvisningar enligt Eurocode. Vi har även tagit fram ritningar på våra beslag till Revit, Tekla och StatCon.

Byggbeslag

Joma har tillverkat byggbeslag i mer än 30 år och erbjuder ett komplett sortiment av byggbeslag, vilket inkluderar balkskor, vinkelbeslag, takåsfäste, gaffelankare, universalbeslag, gerberbeslag, hålplattor och hålplåtslängder, profilankare, hålband och profilband,stolpskor såväl fasta som justerbara stolpskor, stolpspjut samt ankarspik och ankarskruv.

Våra standardprodukter tillverkas även i rostfritt och syrafast material. Balksko special och udda dimensioner av t.ex. hålplåt och vinkelbeslag kan tillverkas efter kundritning. All produktion sker i vår moderna anläggning i Målskog.

För att underlätta användandet av Joma:s byggbeslag har Joma tagit fram dimensioneringsanvisningar. Handboken innehåller anvisningar enligt Eurocode 5, som anger dimensionerande bärförmåga, spikantal och spikmönster för såväl balkskor och vinkelbeslag som övriga beslag i programmet.

God dokumentation

God dokumentation

Vi har god dokumentation på våra produkter allt från BVD till SundaHus mm.

Läs mer