Vårt miljöarbete fortsätter

I enlighet med vår miljöpolicy arbetar vi på Joma kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan. Både genom material- och leverantörsval men också när det gäller den energi vi förbrukar i vår tillverkning och på våra kontor.

Vi har gjort en energikartläggning som vägleder oss i vilka förändringar vi ska göra för att effektivt minska vår miljöpåverkan. Detta arbete har vi fått bidrag från Klimatklivet för att genomföra.

De senaste åren har vi utifrån kartläggningen genomfört många energibesparande åtgärder. Vi har bland annat bytt ut direktverkande el och olja mot luftvärmepumpar för uppvärmning av våra lokaler i Målskog utanför Gnosjö.  Vi har även installerat luftflödesmätare med temperaturgivare för att kunna upptäcka eventuella luftläckage. Fönster har också bytts till nya mer energieffektiva sådana.

I vårt lager har gamla lysrörsarmaturer ersatts med effektiv LED-belysning samt att vi installerat rörelsedeckare med timer för att minimera att det lyser armaturer i onödan.

Utanför fastigheten i Målskog har vi installerat laddstationer där både vi och våra besökare smidigt kan ladda bilar.

  

Läs mer om vår miljöpolicy

blog comments powered by Disqus