Miljonstöd från energimyndigheten

Nätverket för tungt murat och putsat byggande har nöjet att meddela att energimyndigheten har beviljat stöd till projektet "Energi-och resurseffektiva murade ytterväggar".

Projektet är planerat till att pågå i 3.5 år och utgår från Lunds universitet. Projektet samfinansieras av energimyndigheten och medlemmar i nätverket.

Projektets mål

Projektet har som mål att genom utveckling av ny kunskap och tekniska lösningar medverka till utveckling av en ny generation av energieffektiva murade ytterväggar.

Projektet har följande delmål:

1. Bärande väggar av lättklinkerbetong, tegel och lättbetong kan uppföras med tjocklekar ända ner till 100 mm

2. De nya murade ytterväggskonstruktionerna blir inte mera resurskrävande eller dyrare än övriga idag förekommande ytterväggskonstruktioner

3. Visa att energianvändningen kan sänkas med 20–30 % i nybyggda bostäder och lokaler uppförda med den nya typen av murade ytterväggar, med bibehållen eller minskad total väggtjocklek.

blog comments powered by Disqus