Joma–DoP–054-13-SE
This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

Joma–DoP–054-13-SE

Lättkonsoler används för att bära upp prefabricerade tegelbalkar genom att överföra lasten från tegelbalkens egenvikt till den bakomliggande stommen