This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

Vårt miljöarbete

Vi på Joma arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom olika investeringar i vår verksamhet och produktionsmiljö.