GF Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt för murverket som medger större rörelser i skalmuren och minskar risken för sprickbildning samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Se exempel i huskonstruktion

GF Kombiplåt

Joma GF Kombiplåt består av 3 komponenter: plåt av rostfritt stål, ett membran av EPDM samt lim av typen Delta-Than. 

Kombiplåtens längd är 2400 mm, plåtens bredd 130 mm och membranet finns i 2 olika bredder - 300 och 500 mm. Membranet är förlimmat vid plåtens framkant vilket ger samma montagemått som membranets mått. 

Ingående komponenter

Plåt av rostfritt stål

Plåten tillverkas av ett austenitiskt rostfritt stål med beteckningen EN 1.4301 och möter kraven på beständighet för ingjutet material i miljöklass MX1 t.o.m. MX4 enl. EN-1996-2:2005 (Eurokod 6). Systemets egenskaper som glidskikt har provats av Teknologiskt institut, Århus, Danmark.

Gummimembran

Gummimembranet av EPDM har en förnätad polymerstruktur som ger produkten unik elasticitet och oöverträffad åldringsbeständighet, utan problematiska tillsatser, under de mest skiftande miljö- och klimatbetingelser. Avancerad polymerteknologi gör det möjligt att uppnå dessa egenskaper med tunna materialtjocklekar. Lång livslängd i kombination med låg vikt och volym per installerad enhet ger en mycket resurssnål produkt i hela livscykeln.

Funktion

När fri krympning eller temperaturrelaterad sammandragning av en murad vägg hindras uppstår horisontella dragspänningar längs väggens hindrade kant. Överskrider dragspänningarna murverkets hållfasthet uppstår sprickor. Faktorer som påverkar uppkomsten av dragsprickor:

  • Väggens längd/höjdförhållande
  • Glidskiktets mekaniska egenskaper
  • Närvaro av öppningar
  • Murbrukets och teglets mekaniska egenskaper
  • Vertikala laster

Fastlåsningen av en vägg är själva orsaken till uppkomsten av dragsprickor. Applicering av glidskikt mellan vägg och fundament motverkar fastlåsningen. Joma GF kombiplåt utjämnar rörelseskillnaderna mellan fasadmur och grundkonstruktion.