This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

GF Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt för murverket som medger större rörelser i skalmuren och minskar risken för sprickbildning samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Se exempel i huskonstruktion

Klemlist

Klemlisten används för att smidigt fästa glidskiktet i det bakomliggande underlaget utan behov av lim.

För ett montage av GF Kombiplåt helt fritt från lim kombineras: Kombiplåt, Klemlist och CLSA skarvtejp.

Documents