Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla nr 17

Jomas skruvbindare används vid trä- eller lättbetong-stomme.

Kramlan används för småhus och byggnader i max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än 6 m. 

Skruvbindaren ska bockas i ytteränden före inmurning i skalmuren. Som hjälpmedel för korrekt montage bifogas montagehylsa som kan sättas i borrmaskinen och som också används som bockningsverktyg.

Längd på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd.

Material

Rostfritt Stål, EN 1.4301

Montering av kramla

Montagedjup i träregelstomme ska vara 50 mm.

  • Placera kramlan i dornet.
  • Skruva med en skruvdragare tills att dornet går mot stommen.
  • Efterbocka kramlan med hjälp av dornet minst 50 mm in på kramlan. Tillse att bockningen hamnar minst 40 mm in i skalmurens liggfog.

Montagedjup i lättbetong-/lättklinkerstomme ska vara minst 65 mm.

  • Förborra ett hål Ø10x65 mm (i kombination med Joma lättbetongplugg).
  • Knacka in pluggen i hålet med en hammare.
  • Placera kramlan i dornet och skruva med en skruvdragare tills ett förankringsdjup om 65 mm uppnås.
  • Efterbocka kramlan med hjälp av dornet minst 50 mm in på kramlan. Tillse att bockningen hamnar minst 40 mm in i skalmurens liggfog.


Montering av isolering och förankring i skalmur

Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med någon av Jomas isoleringsbrickor. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen. Vinkla de sista 50 mm av bindaren 90° med hjälp av bockningsverktyget som medföljer. Mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.

Hitta rätt storlek

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd. Montagedjup 50 mm + isolering + luftspalt + minst 40 mm förankring + 50 mm bockning gäller för lättbetongstomme.