Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla Nr 3

Jomas murkramla nr 3 är en U-kramla med vinkelben.

Murkramla nr 3 används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av Jomas
väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Erforderlig längd B på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden. Erforderlig höjd på kramlan bestäms av skifteshöjden: tegelstenens höjd + en fogtjocklek.

Övriga dimensioner tillverkas på begäran.


Kombineras med lämpligt väggfäste exempelvis murkramla nr 12, 13, 20, 21 eller 22.

Material

Syrafast Rostfritt Stål, EN 1.4401
Tillverkas i både trådtjocklek 4 mm och 5 mm

Montering

U-kramlan sammankopplas med valt väggfäste och muras in i två ovanför liggande liggfogar. Förankringslängden i skalmuren ska vara minst 40 mm.


Montage av skalmurskramla nr.3 i murverkets liggfogar. Vertikalsnitt.

Hitta Rätt storlek

Erforderlig längd på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden. Erfordelig längd på kramlan bestäms av skifteshöjden: tegelstenens höjd + fogtjocklek.