Muröppningsform
This page uses cookies. By clicking this button you agree to using cookies.

Muröppningsform

För att underlätta vid platsmurning av obelastade balkar ovanför fönster och öppningar har vi tagit fram en muröppningsform i Aluminium.

Tack vare den låga vikten kommer produkten att bidra med dels en snabbare byggprocess, men även till en bättre arbetsmiljö för användaren. Trots dess låga vikt så är aluminiumprofilen dessutom mycket vridstyv och formstabil, även vid långa längder.

SYSTEMET BESTÅR AV FYRA KOMPONENTER

JOMA MURÖPPNINGSFORM

JOMA Muröppningsform används som en kvarsittande form vid platsmurning av balkar över fönster och öppningar i murverk av tegel, kalksandsten, betongsten eller dylikt. Produkten är tillverkad av strängpressad Aluminium som sedan lackeras vilket resulterar i:

  • Mycket låg vikt - Inga tunga lyft!
  • Hög vridstyvhet
  • Estetiskt tilltalande
  • Muröppningsformen fungerar dessutom som en vattenutledare, det vatten som kan tränga in i murverket och rinna utmed murverkets insida samlas upp av muröppningsformen och leds ut.

BISTÅL MURVERKSARMERING BI37RF

BISTÅL Murverksarmering Bi37rf används till att armera den platsmurade balken. Armeringen tillverkas av tråd med rostfri kvalitet EN 1.4301.

TEGEL, KALKSANDSTEN, BETONGSTEN ELLER DYLIKT

MURBRUK