Ankarspik

Ankarspik för infästning av Jomas byggbeslag.

Material

Elförzinkat stål

Produktdokument