Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande.

Se exempel i huskonstruktion

Brädhållare

Jomas brädhållare för ohyvlat respektive hyvlat virke, används vid fastgörning av brädor till stolpar, till exempel i staket och räcken. 

Material

1,5 mm varmgalvad stålplåt
Spikhål Ø 5,0 mm

Produktdokument