Vinkel 4190010

Vinkel 4190010 är en vinkel 419 med förstärkningsbricka som används där höga verktikala laster uppstår.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 13 mm

Förstärkningsbricka: 44x44x10,0mm