Jomas verksamhetspolicy

Jomas övergripande verksamhetspolicy utgör grunden för hela företagets verksamhet och processer:

  • Nöjda kunder är basen i vår verksamhet.
  • Motiverade medarbetare är vår största tillgång.
  • Genom kvalitet, effektivitet och innovation ska vi vara marknadsledande inom de sektorer vi är verksamma.
  • Uppfyllande av kvalitets- och miljömål.
  • Åstadkomma och bibehålla en lönsamhetsgrad som är nödvändig för att säkerställa företagets framtid.
Har du speciella önskemål

Har du speciella önskemål

Joma har många års erfarenhet av att tillverka speciallösningar för verkstad- och tillverkningsindustrin.