Kurs: Murat byggande

Föreningen Tungt murat och putsat byggande, där Joma är en aktiv medlem, bjuder i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, KTH, Göteborgs universitet/Hantverkslaboratoriet in till en fristående kurs i murat byggande.

Kursens olika delar

1. Allmän del - murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering) och innerväggar, murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling av murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband, detaljlösningar som tillvaratar murverks potential till att skapa funktionella och vackra byggnader.

Kursprogram del 1

2. Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium.

Kursprogram del 2

3. Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura och att under sakkunnig ledning tillämpa teoretiska kunskaper från kursen i laborationsform i skala 1:1.

 

Vem får söka?

Kursen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam inom byggbranschen som hantverkare eller arkitekt men även till studenter på civilingenjörs-, byggingenjörs-, byggnadsantikvarie- samt arkitektutbildningar. Även murningslärare välkomnas som sökanden.

 

Priser

Studenter som är inskrivna på högskoleutbildningar på heltid och studerar aktivt under vårterminen 2019 kan delta i kursdel 1 och 2 utan avgift. För yrkesverksamma är avgifterna följande:

Del 1: 6 000 kr exkl. moms

Del 2: 4 000 kr exkl. moms

Del 3: 5 500 kr excl. moms för såväl yrkesverksamma som studenter.

 

Anmälan

Sista dag för att söka in till kursens del 1 och del 2 är 2019-02-20. Besked om antagning i dessa kursdelar lämnas senast 2019-03-11.

Sista anmälningsdag för del 3 är 2019-04-30 och anmälningslänk samt mer information kommer att finnas på craftlab.gu.se i mitten av februari.

Läs mer om kursen Murat byggande och hur du ansöker.

blog comments powered by Disqus