Vinkel 470M

Används vid kryssförband i trä, till exempel mellan takstol och hammarband, regelvägg och fastsättning av takåsar till bärande bjälkar.

Används också vid bultinfästning till betong, lättbetong eller tegel

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 11 mm

Denna artikel finns även i 2,0 mm utförande.