Vinkel P1

Avsedda för montering av takstolar, dörr och fönsterkarmar med mera. Huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 10 eller 12 mm
Spår 10 eller 12 mm