Bistål

Murverksarmering som utgörs av två längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via tvärgående korta stänger till ett stege-liknande utseende. Placeras i murverkets liggfogar.

Se exempel i huskonstruktion

Bistål murverksarmering

Bistålsarmeringen utgörs av två längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via tvärgående korta stänger till ett stegliknande utseende. 

Bistålsarmeringen tillverkas i följande fem olika utföranden alla i standard längd om 4 meter.

Jomas bistål tillverkas i tre olika materialkvaliteter och i fem olika utföranden. Alla sorter säljs i 4-meterslängder i buntar om 200 meter. Buntarna delas ej.

Läs mer i produktbladet.

Relaterade produkter