Vinkel 402M

Används vid kryssförbindningar i trä.

Används exempelvis mellan takstol och hammarband, vid förankring av takåsar till bärande bjälkar samt vid pelarbalkinfästningar.

Kan även användas vid förankring i trä mot andra material tillsammans med bult eller expander.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 11 mm

Finns även med 7 mm och 13 mm hål.