Vinkel 420

Används huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

Vinkel 420 kan även användas som kryssförbindning i trä, till exempel mellan takstol och hammarband eller som förbindning mellan väggregel och syll.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 11 mm