Vinkel 425

Huvudsakligen vid bultinfästning av träkonstruktioner till betong, lättbetong eller tegel.

Vinkel 425 kan även användas som kryssförbindning i trä, exempelvis mellan takstol och hammarband eller vid förbindning mellan väggregel och syll.

Material

Varmgalvaniserad stålplåt
Spikhål Ø 5 mm 
Bulthål Ø 11 mm