Joma ränna

Används ovanför fönster- och dörröppningar för att leda bort slagregn som tränger igenom en skalmur eller det yttre tegelskiktet i en kanalmur.

Se exempel i huskonstruktion

Jomaränna

Joma-rännan används ovanför fönster- och dörröppningar för att leda bort slagregn som tränger igenom en skalmur eller det yttre tegelskiktet i en kanalmur.

Dräneringsrännan går snabbt att montera och medför fri placering av kramlor. Vid användning av dränerings-rännan över öppningar i kanalmurar ökar tegelbalkens bärighet i förhållande till den bärighet som ges för tegelbalken vid användningar av traditionell lösning med byggpapp som bryter liggfogen. 

Montering

Dräneringsrännan monteras på baksidan av skalmur eller yttersta tegelskiktet i kanalmuren. Rännan muras in över andra eller tredje skiftet över öppningen med minst 100 mm övermått på respektive sida av öppningen. 

Vatten skall inte kunna tränga in bakom dräneringsrännan via hålen i den inmurade flänsen, se därför till att flänsen täcks helt med murbruk. 

Rännans botten skall i en färdig konstruktion vara fri från murbruk. 

Material

Rostfri stålplåt, EN 1.4301