Joma ränna

Används ovanför fönster- och dörröppningar för att leda bort slagregn som tränger igenom en skalmur eller det yttre tegelskiktet i en kanalmur.

Se exempel i huskonstruktion

Takpannekrok

Jomas takpannekrok används till förankring av taktegel.

Takpannekroken används till att fästa tegelpannor mot underlagstaket.

Produktdokument