Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande.

Se exempel i huskonstruktion

Hero Justerbar stolpsko för bultning

Hero justerbar stolpsko för bultning kan justeras 70-230 mm vertikalt efter montering.

Hero stolpskor består av ett komplett program justerbara stolpskor. Hero stolpskor finns för såväl ingjutning i betong som bultning i trä eller betong. Hero justerbara stolpskor är patentskyddade.

 

Material

Stålplåt - varmgalvaniserad efter svetsning
Spikhål Ø 5 mm
Bulthål Ø 13,5 mm

Produktdokument