Stolpsko

Stolpskon används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, till exempel för staket och altaner. Finns även i justerbart utförande.

Se exempel i huskonstruktion

Hero Stolpsko Justerbar Typ Flex

Hero justerbar stolpsko typ flex kan justeras 0-170 horisontellt. Kan även justeras 55 till 235 mm vertikalt efter montering. För ingjutning i betong.

Hero stolpskor består av ett komplett program justerbara stolpskor. Hero stolpskor finns för såväl ingjutning i betong som bultning i trä eller betong. Hero justerbara stolpskor är patentskyddade.

Material

4 mm stål, varmgalvaniserat efter svetsning
Spikhål: Ø 5,0 mm
Bulthål: Ø 10,0 mm

Produktdokument