GF Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt för murverket som medger större rörelser i skalmuren och minskar risken för sprickbildning samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Se exempel i huskonstruktion

Grundplåt

Grundplåten används vid murning av lecasten med mera.

Material

Rostfritt stål, 1.4301

Joma grundplåt