GF Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt för murverket som medger större rörelser i skalmuren och minskar risken för sprickbildning samtidigt som det har en vattenutledande funktion.

Se exempel i huskonstruktion

Lim

Delta-Than är ett lim i form av en svart pasta med mycket goda fästegenskaper mot såväl glatta som skrovliga ytor och kan appliceras även vid lägre temperaturer. 

Limmet innehåller butanon och etylacetat. Säkerhetsdatablad enligt EG-direktiv nr. 1907/2006 har utformats.