Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla nr 20

Jomas murkramla nr 20 är en distanspendel med förmonterad slagexpander.

Jomas Distanspendel DPE, med förmonterad slagexpander, används vid betongstomme och kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmur.

Distanspendeln ger en enkel och snabb montering och medför säker förankring. Som hjälpmedel för korrekt montage finns borr och monteringsdorn att beställa från Joma - montagehjälpmedel".

Längden på distanspendeln bestäms av väggens uppbyggnad och montagedjup.

Material

Syrafast Rostfritt Stål, EN 1.4401

Montering av kramla

  • Förborra Ø6x40 mm till DPE Ø4 mm och Ø7,2x40 mm till DPE Ø5 mm.
  • Rengör hålet 
  • Använd "Dorn DPE" för att slå in hylsan med en hammare alternativt "Dorn med SDS-fäste" tillsammans med en slaghammarmaskin. 
  • Klar!


Montage i betongstomme, vertikalsnitt.

Montering av isolering och skalmurskramlor

Den yttre isoleringen monteras efter det att distanspendlarna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med någon av Jomas isoleringsbrickor. Brickan monteras på distanspendeln och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen. Trä in skalmurskramlan i distanspendelns öga och mura in den i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren skall vara 40 mm.

Hitta rätt storlek

Längden på distanspendeln bestäms av väggens uppbyggnad och montagedjup. För lättbetongstomme gäller montagedjup 40 mm + isolering.

Relaterade produkter