Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla nr 21

Jomas murkramla nr 21 är en distansvinkel.

Jomas Distansvinkel. DV, används vid utfackningsväggar med stålreglar. Distansvinkeln kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmurar. Distanspendeln ger en enkel och snabb montering och medför säker förankring.

Material

Rostfri syrafast stålplåt, EN 1.4401

Montering

Distansvinkeln monteras med Jomas Farmarskruv 4,8x35 mm eller annan lämplig skruv till stålregel. Distansvinkeln kan monteras till de flesta stommaterial med hjälp av lämplig infästning. Se sid. 31 för Jomas sortiment av infästningar.


Montage i stålregel.

Montering av isolering och skalmurskramlor

Den yttre isoleringen monteras efter det att distansvinklarna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över vinkeln och fästs mot stommen med isoleringsbrickan DV/IDV. Brickan monteras på distansvinkeln och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att isoleringen trycks samman.

Trä in skalmurskramlan i distanspendelns öga och mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren skall vara 40 mm.

Om Distansvinkeln ska kombineras med Joma murkramla nr. 1 så måste vinkeln vridas 90º.

Hitta Rätt storlek

Längden på distanspendeln bestäms av väggens isoleringstjocklek. Är isolertjockleken 30 mm gäller DV3, 50 mm DV5, 70 mm DV 7 och så vidare. Beteckningarna återfinns i tabellen nedan.