Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkramla Nr 23

Jomas renoveringskramlor är speciellt framtagna kramlor för återförankring av korrosionsskadade skalmurar. 

Jomas renoveringskramlor är så kallade eftermontagekramlor och är framtagna för montage i fogen vilket gör att ingreppet inte syns efter genomförda åtgärder.

Omfattning av renoveringskramling

Bedöm mängden verksamma kramlor. Bedömnings möjligheterna är begränsade och kan ske genom att: 

 • Riva en begränsad del av murverket för att kontrollera antalet kramlor och korrosionen hos dessa. 
 • Göra en uppskattning utifrån ritningarna 
 • Bestämma mängden erforderliga kramlor och komplettera murverket med dessa.

Material

Rostfitt Syrafast Stål, EN 1.4401

Montage av renoveringskramlor

 • Säkra arbetsmiljön före arbetets påbörjande.
 • Fräs ur ca 40 mm av stöt- eller liggfog. Rensa och dammsug noga så att det nya bruket får fäste mot tegelstenen.
 • Borra ett hål i bakomliggande stomme och rengör hålet från borrkax.
 • Förankra kramlan i stommen genom att slå in kramlan i det förborrade hålet. Ett specialdorn som garanterar att korrekt montagedjup erhålls finns att beställa hos Joma, se sid. 32.
 • Provdrag kramlan med stöd mot stommen för att kontrollera infästningen.
 • Montera bottningslist i den urfrästa fogen in mot fingerspalten för att förhindra att fogbruk faller ner i fingerspalten. 
 • Applicera ankarmassa/kemankare avsedd för murverk så att det helt omsluter den sinusformade delen på kramlan.
 • Foga med bruk i klass M 2,5 (eller murbruksklass B) av samma kulör som ursprunglig fog för samverkan med ursprungligt murverk och så att fasaden inte förfulas eller förvanskas.

 


Montage i trästomme, vertikalsnitt.

Ta reda på omfattningen

För att ta reda på hur många renoveringskramlor som behövs finns tre alternativ; riv en begränsad del av murverket för att kontrollera antalet kramlor och korrosionen hos dessa. Gör en uppskattning utifrån ritningarna eller bestäm mängden erfordeliga kramlor och komplettera murverket med dessa.