Murkramlor

Kramlor används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av våra väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Se exempel i huskonstruktion

Murkamspik nr 15

Jomas murkamspik används vid trästomme och är försedd med kamgänga och platt skalle.

Kramlan används för småhus och byggnader i max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än sex meter.

Material

Syrafast Rostfritt Stål, EN 1.4401 eller rostfritt stål EN 1.4301

Montering

Kamspikskramlan spikas direkt i träregel. Kramlan slås in vinkelrätt mot väggytan så att inträngningsdjupet blir minst 50 mm, det vill säga, så att hela gängan går in i regeln. Montagedorn som underlättar monteringen kan beställas av Joma. Dornen passar till alla Jomas längder på kramlor.

Montering av isolering och förankring i skalmur

Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med isoleringsbricka nr 9. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen. Mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.


Montage i trästomme, vertikalsnitt.

Hitta rätt storlek

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd. Montagedjup 50 mm + isolering + luftspalt + minst 40 mm förankring gäller.